Ventilation

2010-05-05 00:00 administratör Drivia Service Pages

Drivia Service AB deltar och leder projekt som handlar om energiinventering och energieffektivisering och hjälper även till med energideklarationer och ventilationsbesiktningar.

Luft är vårt främsta redskap
Vi byter, renar, värmer, kyler och transporterar luft. Vi levererar genom våra installationer en bättre, säkrare och fräschare arbetsmiljö.

Vi utför alla typer av luftbehandlingsinstallationer:

 • Totalentreprenader
 • Generalentreprenader
 • Delad entreprenad
 • Vi utför alla typer av serviceuppdrag:
 • OVK Besiktningar
 • Styr/Reglerservice
 • Injusteringar
 • Luftflödesmätningar
 • Kontrakterad årsservice

Vi erbjuder:

 • Justering reparation och inställning av ventilationssystem
 • OVK-besiktning (Obligatorisk Ventilationskontroll)
 • Ventilationsmontage
 • Åtgärder av anmärkningar efter OVK-besiktning
 • Rengöring av ventilationskanaler
 • Serviceavtal
 • Byte av don, filter, fläktar samt tillhörande detaljer
 • Undersökning och dokumentation med videokamera
 • Utredningar
 • Täthetsprovning och läckagemätning av kanaler och system
 • Täthetsprovning av lokaler och byggnader

Ventilationsservice & underhåll

Drivia Service AB erbjuder också modern miljövänlig snabb och effektiv service av ventilationsanläggningar. Våra servicetekniker har gedigen utbildning, lång erfarenhet och kompetens på högsta nivå.

För våra kunders räkning utför vi kontinuerlig översyn av såväl gamla som nya anläggningar och vi skräddarsyr gärna serviceavtal efter våra kunders önskemål.

Förutom byten av filter, drivremmar, lager, etc. erbjuder vi komplett renovering av ventilationsanläggningar.

Luftmätning & injustering

Drivia Service AB erbjuder luftmätningar, injustering av ventilations- och luftbehandlingsanläggningar samt utför mätningar för obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

Genom vårt omfattande miljö- och kvalitetsarbete har vi också specialiserat oss på energioptimering. Både ur miljösynpunkt och från ekonomisk synvinkel är det mycket viktigt att spara energi, därför utför Drivia Servicetekniker översyn av anläggningar och utarbetar gärna åtgärdsförslag.

God luftkvalitet och en bra ventilation är viktigt för att skapa sunda hus. Våra skickliga tekniker utför kontroller och mätningar för att snabbt analysera luftkvaliteten.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Erfarenheterna från Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, har visat att många ventilationssystem har allvarliga brister, vilket självklart förvärrar situationen med inomhusklimatet. Boverket har vid undersökningar kunnat konstatera att det i genomsnitt förekommer sex fel i varje ventilationssystem, varav två är allvarliga. Vid allvarliga fel ska besiktningsförrättarna underkänna systemen och kräva omedelbara åtgärder.

Obligatorisk ventilationskontroll ska genomföras i byggnader med regelbundna intervaller beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs i fastigheten och beroende på vilket ventilationssystem som används. Vid besiktningen kontrolleras att funktion överensstämmer med de föreskrifter som gällde vid systemets byggnad.

Drivia Service AB ombesörjer OVK-besiktningar och avhjälper upptäckta fel och brister så att systemet fungerar som avsett. Vi ser också till att det finns kompletta drift- och skötselanvisningar.

Balansering

Drivia Service AB mäter och analyserar vibrationer och kan tidigt upptäcka begynnande skador på roterande maskiner. Vi utför en- och tvåplans balanseringar av fläktar på plats. Boax Service kan lokalisera och därmed lösa stomljudsproblem.

Ventilationsentreprenader

Drivia Service AB utför och tar totalt ansvar för projektering, installation, injustering och driftsättning i ventilationsentreprenader. Genom att vi håller i arbetet från ax till kaka ger det oss möjlighet att kontrollera hela processen och därmed kunna garantera en jämn och god kvalitet.

Drivia Service AB styrka är framförallt vår långa och mångsidiga erfarenhet av både nyproduktion och renovering, om- och tillbyggnad (ROT).

Energirådgivning

Drivia Service AB hjälper till med att ta fram energieffektiva förslag inom t.ex. Värme och Luftbehandling. Vi arbetar aktivt med att utveckla energibesparande åtgärder för våra kunders räkning. Drivia Service AB erbjuder även hjälp med energideklarationer och termografi.

Miljö och kvalitetsledning

Drivia Service AB bedriver ett omfattande miljö- och kvalitetsarbete. Vi arbetar aktivt med att utveckla energibesparande åtgärder både inom företaget, i det arbete vi bedriver och för våra kunders räkning. Alla funktioner inom företaget trimmas ständigt för att vara aktiva verktyg i arbetet att förbättra processen och skapa störst nytta för våra kunder.

Medlem i Svensk ventilation

Drivia Service AB är medlem i branschorganisationen Svensk Ventilation som verkar för ett bättre inneklimat och energihushållning. Det innebär att alla människor ska få andas ren och frisk luft där de arbetar och bor samtidigt som energianvändningen i bostäder och lokaler minskar.

Medlemmarna i Svensk Ventilation är ledande tillverkare, grossister, återförsäljare, installatörer eller serviceföretag inom luftbehandlingssektorn. Spridda över hela landet och alla är experter på inneklimat och energieffektivisering. Med erfarenhetsutbyte och satsning på utbildning, både på person- och företagsnivå, möter man de växande kraven på marknaden.

Varför

Ekonomiska hälsomässiga skäl men även vad gäller ren och skön atmosfär.

Vi står till tjänst och gör med vår unika ”just in time” funktion din förvaltning såväl som skötsel ekonomisk, lättskött under din fulla kontroll över dina serviceanslutna fastighet.& miljö.

Vi finjusterar och servar ventilationsanläggningar. Lång erfarenhet och tillgång till den senaste tekniken borgar för ett bra utfört arbete.

Teckna ett förmånligt seviceavtal hos oss!

Vi erbjuder förmånliga serviceavtal för alla typer av ventilationsanläggningar. Att teckna ett serviceavtal hos oss innebär ökad trygghet och optimal driftekonomi. Vi besöker er anläggning minst 2 ggr/år eller enligt överenskommelse, och då kontrolleras exempelvis följande:

 • Styr- och reglerutrustning
 • Värmeåtervinning
 • Filtrering
 • Brand- och rökfunktioner
 • Alla Drivias ventilationslösningar konstrueras och installeras för att säkerställa en enkel och kostnadseffektiv service.
 • Ventilationsservice
 • Vi utvecklar flexibla system för bostäder, servicehus, offentliga lokaler, kontor och industrier. Vi tillgodoser de mest skiftande behov.
Senast uppdaterad 2010-05-05 19:53