Teknisk förvaltning

2010-05-05 00:00 administratör
Skriv ut

Teknisk förvaltning

Den tekniska förvaltningen har stor betydelse för en fastighets ekonomiska värde och driftekonomi. Inom det här området fokuseras fastigheten som byggnad, med tillhörande installationer. I egenskap av teknisk förvaltare är vi i praktiken fastighetsägarens ställföreträdare.

För att säkerhetsställa en optimal förvaltning gör Driva Service AB grundliga besiktningar av fastigheten och dess installationer. Här ingår även avflyttningsbesiktningar och undersökning om fastighetens lekplatsutrustning uppfyller kraven i gällande säkerhetsstandard. Besiktningarna ligger till grund för en verklighetsförankrad budgetering och uppföljning som tillsammans med långsiktiga underhållsplaner ger en god totalekonomi och handlingsberedskap.

Utöver arbetet med byggnader och installationer sköter Driva Service AB kontakten med hyresgäster, myndigheter, grannar och försäkringsbolag. Dessutom kan vi åta oss uppgifter i byggentreprenadens alla led, med kvalitetsansvar enligt PBL.

Ett stort förtroende ligger till grund för uppdragen som fastighetsägarens ställföreträdare, och som sådan är vi beredda att ta ett långtgående ansvar.

Ekonomisk förvaltning

Den goda ekonomin

Vi hjälper din förening med den löpande ekonomiska driften. Leverantörer skall betalas, bokföringen ske enligt lagar och förordningar. Budget, hyror, försäkringar, lån m.m. skall hanteras. Våra ekonomer och samarbetspartners är redo att bistå er med den hjälp ni önskar.

Vi är behjälpliga med

 • Administration av lägenhetsregister, parkeringar etc.
 • Löpande bokföring
 • Årsredovisning
 • Deklaration
 • Påminnelser och krav
 • Bevakning och betalning av leverantörsfakturor
 • Utbetalning av löner och arvoden
 • Avisering av avgifter och hyror
 • Juridiska tjänster samt inkasso

Exempel på våra tjänster

Drift & Underhåll

Långsiktiga underhållsplaner, budgetering, avtal, inköp, fakturakontroll, uppföljning, energistatistik, besparingsåtgärder, miljöfrågor.

Hyresgäster

Annonsering,  visning, soliditetskontroll, kontraktsskrivning, in- och avflyttningsbesiktning, nyckelsystemansvar och ordningsfrågor.

Entreprenader

Planering, förfrågan, utvärdering, upphandling, beställning, uppföljning, besiktning och kvalitetsansvar.

Jour 410 459 00

Med hjälp av vår jourtjänst kan vi vid akuta fall erbjuda våra kunder kvalificerad personal dygnet runt. Att alltid finns nära till hands skänker trygghet och en snabb hjälp kan minimera skador och kostnader avsevärt vid en eventuell olycka.

Vid akuta fall kan ni ringa vår jourtelefon på telefonnummer: 08-410 459 00


Fastighetsskötsel

Trädgård

En välskött trädgård är lika viktig som en välskött byggnad. Vi håller gräset välklippt samt ser till att träd och buskar beskärs och klipps. Gården skall också hållas ren och fasad och fönster likaså. Vi tar hand om bevattning och även nyplantering om så önskas. Dina behov bestämmer omfattningen. I trädgården finns ofta utemöbler och dylikt som kan behöva tillsyn och underhåll.

På vintern ser vi till att gården är skottad och sandad så att inga olyckor händer. Vi ni ha hjälp att sätta upp julgranen så ordnar vi det också. Drivia Service AB förenar traditionell fastighetsservice med nytänkande.

Reparation & Underhåll

Med kontinuerligt underhåll förbättras boendemiljön. Vi gör löpande besiktningar för att hålla efter fastigheterna invändigt och utvändigt. Det kan vara allt från att byta glödlampor till att sanera klotter eller byta filter i torktumlaren. Snabba och kvalitativa reparationer är av stor betydelse för hyresgästernas trivsel. Vår 24 timmars jourtjänst bidrar till snabba utryckningar och att felet blir åtgärdat så snabbt som möjligt. Vår kompetenta servicepersonal hjälper dig med reperationer, VVS– och elservice, snickerier och mycket mycket mer.

Med våra resurser täcker vi alla tjänster som kan komma ifråga vad gäller underhåll.

Boendeservice

Drivia Service AB i din fastighet betyder trygghet, yrkeskunnande och stora resurser. Eftersom ett boende i hyresfastighet eller bostadsrätt skall innebära bekvämlighet erbjuder vi vår boendeservice. Låt oss bistå med fönsterputsning, storstädning, flyttning av möbler, monteringar etc. Drivia Service AB blir en hjälpande hand vilket i förlängningen ger ett gott rykte för hyresvärden.


Driv-Hjälpen

Drivias ”Driv-hjälpen” Fastighetsservice där vi i samarbete med arbetsförmedlingen vill att du som hyresgäst skall få fullservice. Vi har därför startat en ny tjänst där tanken är att vi skall kunna hjälpa dig med att underlätta vardagen.

Vad kan Drivhjälpen stå till tjänst med?

 • Vi kan hjälpa till med byten av lysrör och lampor.
 • Montering av möbler.
 • Uppsättning av hyllor, gardinstänger, tavlor mm.
 • Utlåning av personal där ni har toppar i er verksamhet.
 • Tillhandahålla fordon och personal vid flytt.
 • Hjälpa till med att köra avfall till tippen.
 • Extrapersonal vid inventeringar.
 • Utkörning av material till angiven plats.
Senast uppdaterad 2010-05-05 18:46